0184 - 616666

downloads disclaimer

1.3.6. injectieslang

< vorig product - volgend product >

1.3.6. injectieslang

Afbeelding bij 1.3.6. injectieslang
INJECTIESLANG 5/13
 
Toepassing: bij stortvoegen in vloer en wand, geeft de mogelijkheid op elk moment te kunnen injecteren.
 
Materiaal:
- inwendige PVC-slang met injectie-openingen
- hecht filterweefsel (verhindert het binnendringen kleine deeltjes)
- omhulsel van kunststofweefsel (t.b.v. bescherming)
 
De injectieslang 5/13 kan in lengtes van maximaal 10 meter gemonteerd worden. Beide slanguiteinden moeten na het storten van het beton van buiten toegankelijk zijn. Bij opeenvolgende lengten van 10 meter, moeten de slangen elkaar kruisen. Om te voorkomen dat op dit kruispunt tijdens het injecteren vloeistof van de ene slang in de andere slang kan lopen moet 1 slang over een lengte van 100 mm met tape omwonden worden. De montage moet midden in het te storten bouwdeel plaatsvinden. De slang mag echter niet meer dan 250 mm maar niet minder dan 100 mm van de waterzijde gemonteerd worden.
 
De injectieslang moet over de volledige lengte steeds contact hebben met het reeds gestorte bouwdeel. De montage van de slang gebeurt met 5/13 klemmen die om de 200 mm bevestigd moeten worden. De injectieslang mag niet buiten de beton komen, dit moet met een overgangsstuk gebeuren.
 
Hiervoor zijn twee mogelijkheden.
- een kunststof bekistingsmanchet
- een eindstuk.