0184 - 616666

downloads disclaimer

3.2.2. Miofol 125G (geperforeerd)

< vorig product - volgend product >

3.2.2. Miofol 125G (geperforeerd)

Afbeelding bij 3.2.2. Miofol 125G (geperforeerd)
MIOFOL® 125 G (geperforeerd)

Miofol® 125 G (Geperforeerd) is een sterk UV-gestabiliseerde, met blauw Polypropyleen weefsel versterkte
transparante, LDPE folie. Deze waterkerende, dampdoorlatende, microgeperforeerde en mandragende folie is voorzien van KOMO®-attest-met-productcertificaat.

Miofol® 125 G wordt als waterkerende, dampdoorlatende laag aan de koude zijde (veelal de buitenzijde)
van de constructie bij o.a. gevel- en dakelementen toegepast. De folie is microgeperforeerd, dat wil zeggen
dat deze beperkt waterdicht is. Miofol® 125 G dient vrij van harde ondergronden (zoals het dakbeschot)
te worden verwerkt. Contact met een zachte ondergrond zoals minerale wol is in geveltoepassingen
toegestaan. Miofol® 125 G wordt zowel in de nieuwbouw als bij renovatiewerkzaamheden gebruikt.

In het dak
Miofol® 125 G dient ca. 20 mm vrij van de onderliggende constructie, zoals bijvoorbeeld het dakbeschot,
te worden aangebracht, zodat be- en ontluchting onder de folie kan plaatsvinden. Hierdoor wordt vochtopeenhoping
voorkomen.
Miofol® 125 G is niet geschikt voor pannendaken met een dakhelling kleiner of gelijk aan 15°.
Miofol® 125 G altijd met de logo’s leesbaar vanaf de koude zijde (veelal de buitenzijde) aanbrengen

In de gevel
Miofol® 125 G dient vrij van harde ondergronden gemonteerd te worden. Geadviseerd wordt 20 mm vrij
te houden. In gevels met een zachte ondergrond, bijvoorbeeld minerale wol, mag Miofol® 125 G rechtstreeks
op de zachte ondergrond aangebracht worden. Het beste resultaat wordt verkregen door de folie
enigszins vrij te houden van de ondergrond.
Miofol® 125 G altijd met de logo’s leesbaar vanaf de koude zijde (veelal de buitenzijde) aanbrengen.

• Hoge treksterkte en rek bij breuk
• UV-stabiel voor 6 maanden
• Mandragend
• Hoge dampdoorlaatbaarheid
• Blijvend dampdoorlatend, ook na veroudering
• Eenvoudig verwerkbaar
• Winddicht
• Recyclebaar
• KOMO® gecertificeerd

materiaaldikte 0,35 mm op het net en 0,2 mm tussen het net
rolbreedte 150, 200 en 260 cm
rollengte 50 m
gewicht ca. 125 gram/m²
verpakking 22 rol/pallet
kleur transparant met blauwe wapening
grondstof LDPE / wapening / LDPE
brandklasse F
waterkerendheid W2 / waterkerend
treksterkte initieel lengterichting 325 N/50 mm
treksterkte initieel dwarsrichting 335 N/50 mm
rek bij breuk lengterichting 15%
rek bij breuk dwarsrichting 15%
nagelscheurweerstand initieel lengte 320 N
nagelscheurweerstand initieel dwars 300 N
relatieve vochtigheid (sd) 0,28 / dampdoorlatend
temperatuur bestendigheid - 40 / + 80°C
UV-bestendig 6 maanden
effectieve Rd 0,01 m²K/W

KOMO® certificaatnr. CTG 147 / conform BRL 4708

Toebehoren:
Folietape Transparant Afmeting 25 m x 75 mm (per 12 rollen)
Folietape Transparant 2-zijdig Afmeting 50 m x 25 mm (per 12 rollen)
Manchetband Afmeting 10 m x 80 mm (per rol)